Powered by Smartsupp

E-shopaře čekají zásadní změny odvodu DPH do unijních zemí zřejmě již od 1. 7. 2021

4 minuty čtení

Evropská unie požaduje sjednocení pravidel odvodu DPH při přeshraničním prodeji do členských států k 1. červenci 2021. Česká legislativa by na tuto situaci měla zareagovat novelou zákona o DPH, ta je však dosud v legislativním procesu a čeká na schválení. Předpokládané změny se dotknou zejména poskytovatelů e-commerce, tedy provozovatelů e-shopů a elektronických rozhraní.

Složitou problematiku vykazování DPH podle národních pravidel jednotlivých zemí by měl e-shopům usnadnit režim jednoho správního místa, díky kterému bude možné odvádět DPH do členských zemí podáním v domovském státě. Stávající režim MOSS (Mini One Stop Shop) je v souladu s evropskými směrnicemi přejmenován na OSS (One Stop Shop) a možnosti jeho využití jsou výrazně rozšířeny.

Hlavní změny, které postihnou provozovatele e-shopů

Nejvýraznějším požadavkem právních předpisů EU je snížení limitu, při jehož překročení je plátce povinen odvádět DPH v zemi spotřebitele. Tyto limity se dosud stanovovaly v členských zemích individuálně (ve výši 35 000 nebo 100 000 €), nový limit je 10 000 € a platí pro součet částek bez daně za celkový prodej do všech členských zemí v průběhu jednoho kalendářního roku. Přestože by změna režimu měla začít platit až od 1. července 2021, do limitu se musí započítat částky za prodej již od 1. ledna 2021.

Individuální limity pro odvod DPH v zemi odběratele dosud vedly k tomu, že si poskytovatelé e-commerce museli hlídat částky za prodej do jednotlivých zemích EU samostatně. Nově stačí při přeshraničním prodeji sledovat celkovou fakturovanou částku bez daně pro všechny země EU souhrnně.

Obchodníci, jejichž částka za prodej zboží a služeb do zemí EU nepřesáhne limit 10 000 € (256 230 Kč), mohou i nadále odvádět DPH v rámci českého přiznání. Podmínkou ale je, že celková hodnota přeshraničního prodeje nesmí překročit daný limit ani v příslušném, ani v bezprostředně předcházejícím kalendářním roce. Musí si tedy zkontrolovat součty nejen za letošek, ale i za celý loňský rok.

Taková změna pravidel může být pro některé prodejce dost problematická. Pokud se totiž nezaregistrují do režimu OSS a v jednom z obou sledovaných období limit překročí, ve třetím kvartálu letošního roku budou mít automatickou povinnost uskutečnit registraci k DPH a samostatným přiznáním odvést daň za prodej do všech zemí EU, kde dosud registraci neměli, protože jejich národní limit nepřekročili. Nová situace zřejmě povede k tomu, že se většina e-shopů k režimu OSS přihlásí, aby si ušetřila případné budoucí potíže.

Co režim OSS obnáší

Režim jednoho správního místa OSS je určený zejména pro prodejce zboží a TBE služeb koncovým zákazníkům (neplátcům DPH) do různých členských zemí Evropské unie. Pro podání OSS v jediné z unijních zemí se rozlišují tři typy režimů:

  • Režim EU – dodavatel má sídlo nebo provozovnu v EU, kde je současně i zahájena přeprava zboží.
  • Dovozní režim – dodavatel má sídlo nebo provozovnu v EU, ale přeprava zboží je zahájena mimo Evropskou unii. Do tohoto režimu spadají i mimounijní dovozci zastoupení vnitrounijním zprostředkovatelem.
  • Režim mimo EU – dodavatel, u kterého je zahájena přeprava zboží, nemá sídlo ani provozovnu v EU a není zde zastoupen zprostředkovatelem.

Zdaňovacím obdobím v rámci režimu OSS je vždy kalendářní čtvrtletí a přiznání se musí podat nejpozději poslední den prvního měsíce v následujícím čtvrtletí. Registrace byla zahájena 1. dubna 2021 a režim by mělo být možné uplatňovat od 1. července 2021. První přiznání v režimu OSS tak bude mít lhůtu 31. října 2021.

Registrace k režimu OSS je sice dobrovolná, ale s ohledem na řádové snížení limitu bude určitě značně využívaná. Možnost odvádět daň do členských států souhrnně jediným podáním uskutečněným přes tuzemského správce daně je jednoznačně výhodná. Tímto správcem daně je v České republice Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, územní pracoviště pro Brno I. Avšak pozor – i v režimu OSS se DPH vždy vyměřuje podle sazeb platných v zemi koncového odběratele.

Pokud se plátci DPH k režimu nezaregistrují, mají i nadále možnost odvádět DPH v unijních státech individuálně, podmínkou je přitom platná registrace v každé zemi odběru.

A co váš ERP systém?

S novými pravidly přeshraničního prodeje by si měl bez potíží poradit váš ERP systém. Musí umět vyhodnotit, kdy souhrnná částka za doklady vystavené do zahraničí překročí limit a vám nastane povinnost odvádět DPH v zemi spotřebitele. Musí rozlišit plnění, u kterých se DPH odvádí přes OSS, a také musí výsledné přiznání sestavit se správným přepočtem kurzu.

Dále by si váš ERP systém měl umět poradit s opravnými podáními ve starém i novém režimu. Situace, kdy dojde k pozdější opravě dokladu tak, že má dodatečný dopad na přiznání k DPH, budou zřejmě časté – příkladem je změna částky nebo storno dokladu. Opravná věta, kterou se posílá rozdíl DPH proti původnímu podání, musí k přepočtu částky použít stejný kurz, jaký byl aplikován v řádném podání.

Více informací najdete na stránkách One Stop Shop (OSS) | Mezinárodní spolupráce a DPH | Finanční správa (financnisprava.cz).


Informační systém Money ERP z portfolia firmy Solitea vyniká rychlým nasazením, snadným ovládáním i přístupnou cenou.
https://moneyerp.com/

Money ERP je systém pro řízení malých a středních podniků. Zjednoduší skladovou agendu, práci se zákazníky, vedení účetnictví, prodej zboží ve velkoobchodu, maloobchodu nebo přes e-shop. V případě, že chce podnikatel zautomatizovat svoje podnikání, má k dispozici sadu rozšiřujících modulů. Díky nim může řídit svůj e-shop přímo z podnikového informačního systému, zrychlí vyřizování objednávek nebo zautomatizuje přípravu zásilek. Modulárnost systému umožňuje vyskládat si řešení přímo na míru a získat tak funkce, které podnikatelé potřebují ke svému podnikání.

Zaujalo vás téma? Pak by vás mohl zajímat také náš další článek

Nová revoluční pravidla pro e-shopy v roce 2023 – přejmenujte tlačítko Objednat, nebo přijdete o peníze

Nové směrnice členských států Evropské unie přináší výrazné změny pro e-commerce. Poslechli jsme si webinář Nová pravidla pro e-shopy od advokátní kanceláře eLegal, abychom naše klienty informovali s předstihem. V článku shrnujeme to nejdůležitější. Změny začínají platit od ledna 2023.

Přečíst článek

Staňte se také naším klientem

Máte dotaz na naše služby nebo nás třeba chcete vyzkoušet v tendru? Kontaktujte nás!

My se vám do 24 hodin ozveme zpátky.

Martin Sokol - obchodní ředitel

Martin Sokol - obchodní ředitel

Martin Sokol

605 343 241

Zavolejte, napište. Kdykoliv.

obchod@optimio.cz
Enjoyed with Azami.cz