Co je to CRO?

(Conversion rate optimization nebo Optimalizace konverzního poměru)
cílem tohoto souboru aktivit je zlepšit výkonnost a úspěšnost webu
s ohledem na uživatele. Optimalizuje tzv. konverzní poměr, což je procento návštěvníků webu, kteří dokončí na stránkách požadovanou akci. CRO odstraňuje překážky, které ztěžují potenciálním zákazníkům uskutečnit tzv. konverzi (př. nákup) a zvyšuje přesvědčivost webu.

Jako konverzní poměr neboli míru konverze označujeme poměr těch, kdo dokončí požadovanou akci (např. si objednají zboží), ke všem návštěvníkům. Konverzní poměrse udává v procentech.

Přesný výpočet konverzního poměru záleží na konkrétní metodice, obecně jej však
lze spočítat podle vzorce:

konverzní poměr (%) = počet zkonvertovaných návštěvníků / počet všech návštěvníků * 100

V měřícím systému Google Analytics lze udělat za jednu návštěvu pouze jednu konverzi, proto je konverzní poměr vždy menší či rovný než 100 %. Na rozdíl od transkačního poměru, který může být vyšší než 100 %.

U dobře vedených stránek vychází konverzní poměr obvykle kolem 1 %, u konkrétních produktů či známějších služeb se však může vyšplhat až na desítky procent. Naopak konverzní poměr pod jedním procentem naznačuje, že s webem není něco v pořádku, nejčastěji jde o problém s použitelností nebo důvěryhodností stránek.

Související pojmy

Ada

AOL

DNA

Enjoyed with Azami.cz